Verzuimbegeleiding

Posse Novum neemt alle zorg voor verzuimbegeleiding uit handen van de werkgever.

Verzuimbegeleiding

Posse Novum neemt u, als werkgever, deze zorg graag volledig uit handen. De Wet Verbetering Poortwachter is hierbij leidend. Onze casemanagers fungeren als tussenpersoon tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts of andere specialist.

Posse Novum zorgt, zoals de naam al zegt, waar het kan voor nieuwe mogelijkheden. Dat doen we, zo nodig, in samenwerking met diverse specialisten.
Denk aan de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, ergonomen, fysiotherapeuten, coaches, psychologen, 2e spoor begeleiders, en veiligheidskundigen.
Indien nodig werken wij samen met arbeidsjuristen of arbeidsrechtadvocaten.

Confident young  owner small business orchids flower shop store.

Onze overige diensten

Preventie

Wij ondersteunen u bij preventie.

Risico inventarisatie

Posse Novum schakelt voor u de gewenste expertise in voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Verzuimtraining

Posse Novum geeft interactieve trainingen in (proactief) verzuimbeleid zodat u en uw leidinggevenden weten hoe te handelen bij (dreigend) verzuim.

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 077 – 396 75 30, info@possenovum.nl of via ons contactformulier