Risico inventarisatie

Posse Novum schakelt voor u de gewenste expertise
in voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Risico inventarisatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is een wettelijke verplichting voor bedrijven. Ook voor uw bedrijf. Posse Novum kan u hierbij helpen. We kunnen de complete Risico Inventarisatie & Evaluatie voor uw bedrijf laten uitvoeren. We kunnen ook de door u ingevulde branche-checklist laten toetsen door een kerndeskundige. Aan de hand van deze Risico Inventarisatie stelt u een plan op om de knelpunten op te lossen.

Door een Risico Inventarisatie & Evaluatie weet u precies of en waar de arbeidsomstandigheden gevaar kunnen opleveren voor uw medewerkers. Met het plan van aanpak en het aanpakken van knelpunten zorgt u voor veilige werkomstandigheden. Veilige werkomstandigheden zorgen voor een lager verzuim.

Portrait of a saleswoman or small business owner wearing medical mask at the counter in cafe or small shop. Concept of a retail business during a pandemic

Onze overige diensten

Preventie

Wij ondersteunen u bij preventie.Verzuimbegeleiding

Posse Novum neemt alle zorg voor verzuimbegeleiding uit handen van de werkgever.

Verzuimtraining

Posse Novum geeft interactieve trainingen in (proactief) verzuimbeleid zodat u en uw leidinggevenden weten hoe te handelen bij (dreigend) verzuim.

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 077 – 396 75 30, info@possenovum.nl of via ons contactformulier