Privacybeleid

Tevens Functionaris Gegevensbescherming
Lilian Beurskens, directeur Posse Novum
Egtenrayerhof 19
5928 RW Venlo
Telefoon: 077-3967530
Email: lilian@possenovum.nl

Posse Novum verwerkt als dienstverlener persoonsgegevens in rapportages en beroept zich daarbij op een gerechtvaardigd belang: wet verbetering
Poortwachter. Doel van het verwerken van deze gegevens:

Categoriën ontvangers
Bedrijfsartsen en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoer van de wet verbetering Poortwachter zoals het UWV.
De bedrijfsarts die wij inhuren voor consulten met werknemers, ontvangt persoonsgegevens ten behoeve van het medische dossier en rapportages.

Posse Novum verstrekt geen persoonsgegevens buiten de EU of aan internationale organisaties.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De bewaartermijn van persoonsgegevens betreft 15 jaar na het einde van het dienstverband. Of 15 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen werkgever en Posse Novum.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens. Het recht van betrokkenen om toestemming voor bepaalde verwerking te kunnen intrekken is niet van toepassing in verband met de wet verbetering poortwachter.
Zie ook bijlage 1: rechten van betrokkenen.

Klacht
Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder mevrouw L. Beurskens.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
Werknemer is verplicht om toestemming te geven aan werkgever voor het verstrekken van persoonsgegevens aan Posse Novum.
Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het doorgeven en registreren van ziek- en herstelmeldingen aan Posse Novum, het open spreekuur bedrijfsarts, het medische dossier van de bedrijfsarts, verzuimbegeleiding en het reintegratiedossier in het kader van de wet verbetering Poortwachter. Zonder het verstrekken van persoonsgegevens is registratie en (medische)- dossiervorming niet mogelijk.

Posse Novum maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bron van persoonsgegevens
Posse Novum ontvangt persoonsgegevens van werkgever bij een ziekmelding of aanvraag voor een keuring, of van werknemer zelf (bijvoorbeeld bij een aanvraag open spreekuur bedrijfsarts).